Kam v okolí

Třebíč - město památek UNESCO

Soubor židovské čtvrti a baziliky je připomínkou soužití židovské a křesťanské kultury od středověku až do 20. století. Židovská čtvrť podává výjimečné svědectví o kulturních tradicích a životě v komunitě. Bazilika sv. Prokopa, původně část benediktinského kláštera z 13. století, byla při výstavbě ovlivněna vzory a vlivy přicházejícími ze západní Evropy. Ve čtvrtek ​3. července 2003 bylo rozhodnuto o zápisu další české lokality na seznam světového dědictví Organizace OSN pro výchovu, vzdělání a kulturu UNESCO. K dosavadním 11 místům v Česku nyní přibyla Třebíč s bazilikou sv. Prokopa a Židovskou čtvrtí zvanou Zámostí. O zařazení do prestižního seznamu jednal v ten týden v paříži Výbor pro světové dědictví UNESCO.

Třebíč uspěla v konkurenci dalších 36 kandidátů z celého světa a stává se tak první samostatnou židovskou památkou mimo území Izraele (centra Jeruzaléma), která se do seznamu dostala. Podle Michala Beneše z ministerstva kultury jsou ostatní židovské památky zahrnuty v rámci větších celků – jako příklad lze uvést židovský hřbitov v Praze. Basilika sv. Prokopa byla vystavěna v polovině 13. století v přechodném románsko – gotickém stylu. Chrám patří mezi klenoty stavebního umění a svou historií je úzce spjat s benediktinským opatstvím, založeným v roce 1101 přemyslovskými knížaty Oldřichem Brněnským a Litoldem Znojemským.

Přejít nahoru